Serviciul Vamal demarează o amplă evaluare a cunoștințelor tuturor angajaților din sistem. Potrivit conducerii instituției, evaluarea va fi făcută prin intermediul unor teste grilă pe calculator, cu generarea automată a rezultatelor testării.

Conform conceptului stabilit, procesul de evaluare va fi constituit din trei etape. La prima etapă vor fi evaluați angajații posturilor vamale, după care va urma cea de-a doua etapă în cadrul căreia vor fi testați funcționarii subdiviziunilor de specialitate din subordinea celor trei birouri vamale. Evaluării vor fi supuși și funcționarii din cadrul Aparatului central al instituției. Nivelul de pregătire profesională al acestora va fi verificat în cadrul celei de-a treia etape.

Prima sesiune de evaluare a avut loc ieri la sediul biroului vamal Nord.

În acest context, amintim că, începând cu luna viitoare, sporul pentru performanță și cel cu caracter specific vor fi calculate, inclusiv, în baza avizelor subdiviziunilor responsabile de monitorizarea executării sarcinilor trasate și implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern și extern.

Testul este format din 355 de întrebări cu patru variante de răspuns, fiecărui participant revenindu-i, în mod aleatoriu, câte 50 de întrebări diferite. Tot în scopul neadmiterii fraudării rezultatelor, sălile unde se va desfășura evaluarea vor fi sigilate și supravegheate video. Totodată, procesul va fi monitorizat neîntrerupt și de către specialiști IT și ofițeri ai securității interne. De asemenea, toate înregistrările video vor fi stocate și verificate, în eventualitatea contestării rezultatelor de către vreun angajat.

Rezultatele obținute vor influența atât mărimea salariului, cât și oportunitățile de promovare în funcție sau în grad. În același timp, candidații care nu vor susține testul riscă să fie excluși din sistem.