Venitul din vânzări obținut de întreprinderile de stat active s-au micșorat în anul 2018. Ptrivit datelor publicate de Agenția Proprietății Publice, descreșterea a fost de 42 la sută sau 2,89 miliarde de lei față de anul 2017.

Autoritățile spun că reducerea drastică a venitului vânzări se explică prin excluderea din calcule a entităților privatizate şi reorganizate, cum ar fi ÎS ”AIR Moldova” care deținea o cotă de circa 40% din totalul vânzărilor făcute de întreprinderile de stat.

Astfel, noua repartizare a cotei vânzărilor este:

  • IS Calea Ferată din Moldova, 24%;
  • IS Moldelectrica, 15%;
  • IS Posta Moldovei, 11%;
  • IS Fabrica de Sticla din Chișinău, 8%;
  • IS Moldatsa, 5%.

Analizând evoluția activității întreprinderilor de stat s-a constatat, că la 71 întreprinderi de stat venitul din vânzări s-a majorat cumulativ cu 340 milioane lei față de 2017. Cele mai mari progrese au fost la:

  • IS Fabrica de Sticla din Chișinău, plus 157 milioane de lei sau 108%;
  • IS Poșta Moldovei, plus peste 38 milioane de lei sau 10%;
  • IS Moldelectrica, plus peste 21 milioane de lei.

Totodată, la 67 de întreprinderi de stat venitul din vânzări s-a micşorat cumulativ cu 195 milioane lei față de 2017. Cele mai mari devieri au fost la Calea Ferată din Moldova și la Aeroportul Internațional Mărculești. Vânzările acestora au scăzut cu 71 și, respectiv, 32 milioane de lei.

Profitul brut al întreprinderilor de stat a constituit 871 milioane lei, adică în descreştere cu 104 milioane lei sau 11% față de 2017. Scăderea bruscă a acestui indicator se explică, la fel, prin procesul de privatizare a unor entități de stat şi reorganizarea unor întreprinderi în instituții publice.