Veniturile obținute sub vorbă de dobândă a depozitelor deținute vor fi impozitate cu trei la sută. O propunere în acest sens se regăsește în măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, propuse pentru consultări publice.

În prezent, în conformitate art.24 alin.(7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează, până în data de 1 ianuarie 2021, dobânzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare; valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sunt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociațiile de economii şi împrumut ale cetățenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Scutirea respectivă a fost instituită cu caracter temporar fiind prelungită de mai multe ori, ultima oară fiind extinsă pe parcursul unui an (2021). În vedere asigurării unui regim de impozitare just și echitabil, autoritățile spun că este necesară impozitarea tuturor surselor generatoare de venit. Astfel, toate persoanele care obținut venituri, indiferent de sursa acestora, să contribuie cu o parte din acestea la finanțarea cheltuielilor publice.

În acest sens, se propune impozitarea dobânzilor de la depozite la cota de 3% (25% din cota standard) prin reținerea finală a impozitului pe venit, ceea ce va asigura simplitate în procesul de administrare fiscală. Ministerul Finanțelor susține că în cazul neintervenției cu modificările respective, cota impozitului ar constitui 12%. Conform datelor, impozitarea dobânzilor persoanelor fizice prin aplicare reținerii finale a impozitului în mărime de 3% ar genera venituri în buget de 24 milioane lei.