Victoriabank a anunțat că, începând cu 5 septembrie, prestarea serviciului de păstrare a bunurilor în safeuri individuale în cadrul băncii nu va mai fi disponibil, fără a preciza însă motivele unei astfel de decizii.

În legătură cu această decizie, banca a rugat clienții care dispun de safeuri individuale să se prezinte la sediile băncii în care dispun de safeuri pentru a semna actul de rezoluțiune a contractului de locațiune a safeului individual, cel târziu până la 31 decembrie.

În cazul în care nu se va semna actul de rezoluțiune a contractului de locațiune a safeului individual până la această dată, banca declară din 1 ianuarie 2020, rezoluțiunea unilaterală a contractelor care vor fi active la acel moment.

Rezoluțiunea se va realiza cu restituirea plăților de locațiune ce au fost achitate în avans peste termenul la care va avea loc rezoluțiunea, precum și restituirea sumei cauțiunii pentru chei cu condiția restituirii de către client a acestora.