Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea prin transfer a șase funcții vacante de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), la solicitarea vicepreședintelui instanței, care a menționat despre volumul excesiv de dosare repartizate și examinate în raport cu alte sedii ale aceleiași instanțe.

Potrivit datelor din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), în perioada 1 ianuarie 2019 – 17 februarie 2019, la sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău au fost înregistrate 5.080 dosare, fiind repartizate la 14 judecători, iar la sediul Centru au fost înregistrate 2.090 dosare în materie civilă, fiind repartizate la 70 judecători, cu excepția judecătorilor suspendaţi din funcţie din diverse motive.

În același timp, la sediul Buiucani au fost înregistrate 659 dosare în materie penală, fiind repartizate la 38 de judecători, iar la sediul Botanica - 278 dosare în materie de insolvabilitate şi lichidare, fiind repartizate la 12 judecător. În aceeași perioadă, la sediul Rîşcani au fost înregistrate 257 dosare în materie de contencios administrativ, fiind repartizate la 15 judecători.

Astfel, în perioada de referință, celor 14 judecători de la sediul Ciocana li s-au repartizat 900 dosare în materie contravenţională și 4.149 dosare/materiale cu privire la activitatea judecătorului de instrucţie.

În mediu, unui judecător i-au fost repartizate:

  • la sediul Ciocana - 362,85 dosare (aproximativ 25,91 dosare pe zi);
  • la sediul Centru - 42,65 dosare (aproximativ un dosar pe zi, calculându-se la numărul de 49 de judecători în funcţie);
  • la sediul Buiucani - 17,81 dosare (aproximativ 0,5 dosare pe zi, calculându-se la numărul de 37 judecători în funcție);
  • la sediul Botanica - 25,27 dosare (aproximativ un dosar pe zi, calculându-se la numărul de 11 judecători în funcţie);
  • la sediul Rîşcani - 17,26 dosare (aproximativ 0,37 dosare pe zi).

Vicepreședintele instanței de la Ciocana a mai menționat în demers că activitatea judecătorului de instrucţie este una distinctă faţă de ceilalţi judecători, acesta având obligaţia de a examina cauzele imediat, în regim de urgenţă, în termeni stabiliţi în ore, zile, luni, situaţie care în raport cu numărul actual de judecători afectează termenul rezonabil de examinare a cauzelor/materialelor, iar în consecinţă survin diverse plângeri, manifestări de indignare din partea justiţiabililor, procurorilor, avocaţilor.

Volumul excesiv de dosare determină respingerea demersurilor din motivul examinării tardive şi pierderii actualităţii demersului referitor la o anumită acţiune, inclusiv la încetarea de drept a măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor speciale de investigaţii sau a altor acţiuni de urmărire penală.

Începând cu 1 ianuarie, sediilor Judecătoriei Chișinău au fost specializate, fiind stabilit numărul judecătorilor specializați, după cum urmează:

  • sediul Botanica, în materie de insolvabilitate – 12 judecători;
  • sediul Buiucani, în materie penală – 38 judecători;
  • sediul Centru, în materie civilă – 70 judecători;
  • sediul Ciocana, în materie contravențională și activitatea judecătorului de instrucție – 20 judecători;
  • sediul Rîșcani, în materie de contencios administrativ – 15 judecători.

În prezent, la sediul Ciocana activează 14 judecători, 6 posturi de judecător fiind vacante.

Deși noile reguli stabilesc că CSM organizează concursul pentru funcţiile vacante de judecător de două ori pe an, în cazurile în care activitatea instanțelor judecătorești este afectată de posturile vacante existente de judecător Plenul Consiliului poate dispune prin hotărâre motivată organizarea mai frecventă a concursurilor.

În acest contet, ținând cont de volumul excesiv de lucru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, de specificul activității judecătorului de instrucție și de necesitatea respectării termenelor prevăzute de lege la examinarea dosarelor/materialelor, CSM a aprobat solicitarea vicepreședintelui instanței Ciocana de a anunța concurs pentru suplinirea prin transfer a funcțiilor vacante de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) – 6 posturi.

Candidaţii pot depune cererile de participare la concurs la CSM, în termen de 20 zile lucrătoare din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.