Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pe anul 2019 și proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul viitor au fost votate în lectură finală.

Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat în 2019 vor constitui 21,4 miliarde de lei, cu o majorare de peste 2 miliarde de lei (10,8%), față de 2018. În structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019, 59,6% vor constitui contribuțiile de asigurări sociale și vor atinge peste 12 miliarde de lei, mai puțin cu 70,5 milioane de lei față de cele din 2018.

Potrivit proiectului BASS, va fi menținut tariful contribuțiilor stabilit la 1 octombrie curent. Astfel, tariful contribuției de asigurare socială plătită de angajatorii din sectorul privat, instituțiile de învățământ superior și medico-sanitare va fi de 18%, cel virat de angajatorii din agricultură de 12%, iar tariful contribuției individuale – 6%.

Persoanele fizice, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, vor achita o contribuție de 9456 de lei pe an. Totodată, persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual, vor plăti 2412 de lei pe an.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 vor constitui 21,4 miliarde de lei, cu o majorare de peste 2 miliarde de lei față de anul curent.   

Cheltuielile destinate activităților finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie 73,6%, alte 26,4% - din contul transferurilor de la bugetul de stat. Potrivit Legii, 63,6% din totalul cheltuielilor vor fi direcționate pentru subprogramul de protecție socială a persoanelor în etate, 13 % - pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități, iar alte circa 10 % vor asigura realizarea politicilor în domeniul protecției familiei și copilului.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este estimat fără deficit.

Cât privește proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, anul viitor se prognozează venituri de 7,3 miliarde de lei, cu o majorare de 8,8% față de cele curente. Cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost stabilit în volum de 9%, dintre care 4,5% vor fi achitate de angajat și 4,5% de angajator. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de sumă fixă pentru anul 2019 va fi aceeași ca în anul 2018 și va constitui 4.056 lei.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 au fost estimate cu un deficit în sumă de 200,0 milioane lei.