Agenția Proprietății Publice, instituție responsabilă de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului, trece din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Parlamentul a aprobat în lectură finală acest transfer. 

Potrivit autorilor, repoziționarea Agenția Proprietății Publice în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii va permite ministerului să coordoneze şi monitorizeze activitatea Agenției în scopul îmbunătățirii performanțelor, prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a activității entităților economice cu capital de stat, implementarea mecanismelor pentru diminuarea riscurilor de corupție.

Astfel, în textul Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice sintagma ”subordonată Guvernului” a fost substituită cu cuvintele ”subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii”. Totodată, sintagma ”subordonată Guvernului” a fost exclusă din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și din textul Legii privind delimitarea proprietății publice.

APP a ajuns în subordinea Guvernului în 2017 în urma unor modifiări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.