Proiectul care presupune instituirea evaluării performanțelor Procurorului General a fost aprobat astăzi în lectura a doua, finală. Documentul prevede instituirea mecanismului de evaluare a performanțelor Procurorului General. În același timp, Procuratura Generală a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că, în zilele imediat următoare, va depune o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității modificărilor operate în Legea cu privire la Procuratură.

Potrivit documentului votat, în conformitate cu procedura de evaluare, Consiliul Superior al Procurorilor examinează raportul comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General. În rezultatul examinării, CSP adoptă o hotărâre cu privire la acordarea unuia din următoarele calificative: ”excelent”, ”bine”, ”nesatisfăcător”.

În cazul adoptării hotărârii privind acordarea calificativului ”nesatisfăcător”, Consiliul Superior al Procurorilor propune Președintelui Republicii Moldova eliberarea din funcție a Procurorului General.

Evaluarea performanțelor Procurorului General se va efectua de comisia specială, în baza unui Regulament. Această procedură nu va putea avea loc mai des decât o dată în an.

În cea de-a doua lectură, au fost acceptate unele amendamente care vizează interimatul funcției de Procuror General. Noua redacție este necesară pentru a clarifica situația privind instituirea interimatului, Procurorul General interimar urmând a fi numit prin decret al Președintelui la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Precizăm că, proiectul a fost avizat cu obiecții de mai multe instituții, iar experții CNA au identificat riscuri de corupție

Mai mult, Procuratura Generală își exprimă dezacordul cu modul în care respectivele modificări au fost promovate și adoptate, or în redacția elaborată de Ministrul Justiției, acestea riscă să producă efecte care aduc grave atingeri principiilor constituționale privind independența Procuraturii și separația puterilor în stat, subminând independența procurorilor în avantajul factorului politic. Documentul votat va fi atacat la Curtea Constituțională, a anunțat Procuratura Generală.