Problemele pieței forței de muncă în Republica Moldova au fost discutate săptămâna trecută în cadrul unei ședințe consultative a autorităților de resort.

În cadrul ședinței, organizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. au fost discutate acțiunile concrete ce urmează a fi întreprinse în vederea atragerii forței de muncă în sectoarele unde se atestă lipsa de specialiști.

Printre acțiunile propuse se numără și realizarea unui studiu analitic care să identifice soluțiile la problemele persistente pe piața forței de muncă. Soluțiile respective ar trebui să fie orientate spre identificarea posibilităților de menținere a forței de muncă.

În cadrul ședinței, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a prezentat zece sectoare în care este necesară atragerea forței de muncă, și anume:

  • industria prelucrătoare – 32%
  • comerț cu ridicata și amănuntul – 15%
  • alte activități de servicii colective, sociale şi personale – 13%
  • agricultură, silvicultură și pescuit – 12%
  • construcții – 10%
  • administrație publică și apărare – 6%.

Potrivit ANOFM, de la începutul anului 2019, au fost administrate 17.253 de locuri de muncă vacante.

La începutul lunii iunie, în baza de date erau în evidență 13.287 locuri vacante şi 15.652 șomeri. În mediu la un loc de muncă vacant, pretindeau 1-2 șomeri.

Autoritățile de resort au programat și alte ședințe privind problemele pieței forței de muncă în Moldova.