Zilierii ar putea avea dreptul să activeze pentru o perioadă de maxim 120 zile cumulate pe durata unui an calendaristic. În prezent, legislația permite doar 90 de zile cumulate. Un proiect de lege în acest sens a fost, deja, înregistrat în Parlament.

Totodată, se propune completarea legii cu prevederea că zilierii care se află la evidența beneficarilor de ajutor de șomaj și nu lucrează mai mult de 120 de zile într-un an, nu va fi exclus din lista beneficiarilor de ajutor de șomaj.

Autorii proiectului spun că potrivit unul studiu, angajatorii din agricultură nu sunt tentați să aplice legislația ce reglementează activitatea zilierilor inclusive din cauza numărului mic de zile pentru care o persoană poate fi angajată. Alte motive invocate sunt birocrația impusă de regulile de ținere a evidenței și necesitatea completării Registrului.

În același timp, potențialii zilieri nu sunt deschiși să presteze muncă sub această formă deoarece pierd dreptul de ajutor de șomaj și alte prestații sociale. La fel, aceștia invocă că li se reține impozit, sunt obligați să cumpere poliță de asigurare obligatorie de asistență medical și trebuie să se încadreze în sistemul public de asigurări sociale obligatorii.