Zilierii trebuie să încadreze în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Potivit unui comunicat difuzat de autoritate, obligația este conform art. 7 din Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Mărimea contribuţiei stabilite pentru anul 2019, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru persoanele fizice, care exercită activităţi în calitate de zilieri, constituie 2.412 lei anual. Prin urmare, persoanele trebuie să achite 201 lei lunar (1/12 din suma anuală).

CNAS menționează că fiecare persoană, care a desfăşurat cel puţin o zi de activitate necalificată cu caracter ocazional pe parcursul unei luni, este obligat să se prezinte, până în data de 25 a lunii următoare lunii la subdiviziunea structurală a CNAS unde este înregistrat agentul economic ca plătitor de contribuţii. Acolo persoana urmează să încheie un contract de asigurare socială.

Perioada asigurată în baza contractului individual, încheiat cu CNAS, se ia în calcul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi îi acordă zilierului dreptul la ajutor de deces.

Contractul de asigurare socială al persoanelor care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional se încheie cu persoanele fizice, care desfăşoară sau au fost antrenați în activităţi necalificate cu caracter ocazional începând cu data de 2 septembrie 2018.