Ministerul Justiției a lansat procesul de consultare publică a proiectului strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022. Documentul stabilește obiectivele aferente problemelor existente în cadrul sistemului, instrumentele de soluționare a acestora și impactul așteptat în următorii trei ani.

Potrivit Ministerului, dacă prin strategia anterioară s-a intervenit cu modificări substanțiale de ordin legislativ și restructurări instituționale, actuala strategie va fi îndreptată spre punerea în aplicare efectivă a modificărilor legislative şi instituţionale.

Obiectivul general stabilit de strategie este fortificarea sectorului justiției încât acesta să fie accesibil, transparent, eficient și responsabil. Obiectivele strategice sunt concentrate pe asigurarea coerenței și continuității reformelor precedente, pe modernizarea sectorului, sporirea eficienței, calității și accesului la sistemul judiciar, precum și pe tendințe moderne abordate în domeniul justiției de mai multe structuri europene.

Documentul nu include încă planul de acțiuni în care vor fi stabilite activitățile concrete termenii și autoritățile responsabile de executarea acestora. Proiectul planului de acțiuni se află în proces de elaborare și va fi consultat ulterior cu toți factorii interesați. Ulterior, proiectul strategiei și planul de acțiuni urmează a fi aprobate de către Parlament.

În zilele următoare, Bizlaw urmează să prezinte articole informative despre acțiunile planificate, în funcție de fiecare direcție strategică din document.

Toate persoanele interesate pot veni cu propuneri sau comentarii privind conținutul proiectului strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022, supus consultărilor publice. Propunerile pot fi prezentate atât pe suport de hârtie cât și în format electronic la adresa: [email protected]