Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova solicită autorităților ca avocații să achite doar jumătate din costul poliței de asigurare medicală. În ședința din 16 februarie, Consiliul a hotărât să ia act de decizia Curții de Apel Chișinău și să solicite Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) executarea deplină și imediată a acesteia. Un alt argument invocat este faptul în perioada anilor 2014-2015 avocații au beneficiat de reducerea de 50 la sută la procurarea polițelor până la data de 31 martie. Avocații solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să elaboreze și să prezinte spre adoptare o inițiativă legislativă de modificare și completarea a art. 4 alin. (3) a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 și să includă avocații în categoria persoanelor care beneficiază de o reducere de 50% la prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă. UAM solicită Companiei Naționale de Asigurări în Medicină ca toate subdiviziunile sale teritoriale să activeze polițele avocaților care vor achita jumătate din costul acestora până la sfârșitul lunii martie. Consiliul i-a împuternicit pe avocații Emanoil Ploșnița, Feodosia Tîșcic, Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag, Olesea Doronceanu și Elena Rozembac să negocieze cu instituțiile responsabile modificarea politicilor și legislației în domeniul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Amintim că, recent un grup de avocați a propus ca toți apărătorii să adopte o poziție unică și să achite doar jumătate din prețul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Potrivit Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, notarii publici, avocaţii, mediatorii şi executorii judecătoreşti achită costul integral al asigurărilor. Pentru anul 2018, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută a fost stabilită în sumă de 4.056 de lei. La sfârșitul anului trecut, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul unui grup de avocați și al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE), împotriva hotărârii instanței de fond, în dosarul în care este vizat Ministerul Sănătății și CNAM. Este vorba de dosarul în care Ministerul și CNAM au contestat decizia CPPEDAE prin care s-a constatat discriminarea avocaţilor pe criterii de statut profesional și pe avere, la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.