Întrebările din care urmează să fie elaborat testul pentru examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură au fost publicate. Un sfert, din cele o mie de întrebări pregătite de Comisia de licențiere a Uniunii Avocaților, sunt din domeniul dreptului civil. De asemenea, un număr important, adică 180, sunt din dreptul penal. Totodată, câte 100 de subiecte sunt din dreptul procesual penal, dreptul procesual civil și legislația muncii. Alte 80 de întrebări sunt din dreptul constituţional, iar 60 din cel administrativ. Subiectele pot fi accesate aici. De asemenea, candidații trebuie să studieze peste 50 de teme din dreptul familiei, dar și aproape 20 de întrebări care se referă la procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului. În același timp, din Legea cu privire la avocatură, Statutul profesiei de avocat și Codul deontologic al avocatului au fost formulate 34 de subiecte. Amintim că, Comisia de licențiere a profesiei de avocat a decis că examenul va avea loc la data de 30 martie. Persoanele care intenționează să participe la examen trebuie să depună actele până 12 martie, la sediul Uniunii Avocaților din Moldova. Potrivit Statutului profesiei de avocat, poate fi admis la examenul de stagiu profesional cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei. Cererile de înscriere la examenul de stagiu profesional se adresează Comisiei de licenţiere și se anexează:
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de licenţiat în drept;
  • copia carnetului de muncă, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu va desfăşura, din momentul admiterii la stagiul profesional, activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;
  • bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere la examenul de stagiu;
  • avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.
Examenul de admitere la stagiul profesional constă în completarea unui test, format din 400 de subiecte, dintre cele 1.000 publicate pe pagina oficială a UAM. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Se consideră admis candidatul care a răspuns corect la 350 de subiecte din cele 400, incluse în test.