Igor Mînăscurtă, judecător la Curtea de Apel Chișinău, a fost ales astăzi membru permanent al Colegiului disciplinar, care este subordonat Consiliului Superior al Magistraturii. El a fost unicul candidat înscris în concursul pentru această funcție și a obținut votul a 321 de judecători, care au participat la Adunarea Generală. Totodată, în funcția de membru supleant al Colegiului au fost numiți cinci magistrați, după cum urmează:
  • Iurie Bejenaru de la Curtea Supremă de Justiție, cu 326 de voturi;
  • Iurie Cotruță de la Curtea de Apel Chișinău, cu 288 de voturi;
  • Angela Bostan de la Curtea de Apel Chișinău, cu 236 de voturi;
  • Ruxanda Pulbere de la Judecătoria Chișinău, sediul Central, cu 287 de voturi.
Potrivit Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Colegiului disciplinar examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Mandatul noilor membri va fi de șase ani, iar împuternicirile pot fi exercitate cel mult două mandate consecutiv. Tot astăzi, Xenofon Ulianovschi de la Curtea de Apel Chișinău a fost numit membru al Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. Acesta a obținut votul a 170 de magistrați, prezenți la Adunarea Generală, în timp ce contracandidata sa, Maria Guzun de la Curtea de Apel Chișinău, a obținut susținerea a 152 de judecători. Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor este compus din doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, câte un magistrat de la curţile de apel și de la judecătorii și trei reprezentanţi ai societăţii civile. Mandatul membrului Colegiului pentru selecţie este de patru ani și poate fi ocupat pentru maxim două mandate consecutive. Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor asigură selecția candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea judecătorilor la instanţe judecătoreşti superioare, numirea judecătorilor în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi transferul judecătorilor la instanţe judecătoreşti de acelaşi nivel sau la instanţe judecătoreşti inferioare. În același timp, Iurie Diaconu de la Curtea Supremă de Justiție a fost numit membru din partea CSJ în Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Aceasta a obținut votul a 319 magistrați. Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor este compus din șapte membri. Doi dintre aceștia sunt de la Curtea Supremă de Justiție, doi – de la curțile de apel, unul – de la instanțele de judecată și doi reprezentanți ai societății civile. Mandatul membrului colegiului de evaluare este de patru ani, fără dreptul de a fi ales sau numit pentru două mandate consecutiv. Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor are următoarea competenţă:
  • examinează dosarele judecătorilor supuşi evaluării şi actele referitoare la aceştia;
  • organizează şi desfăşoară interviuri cu judecătorii supuşi evaluării;
  • adoptă hotărâri cu privire la judecătorii supuşi evaluării;
  • desemnează membrii colegiului responsabili de observarea activităţii desfăşurate de judecătorii evaluaţi în cadrul şedinţelor de judecată.