În următorii cinci ani portofoliul de împrumuturi acordate de organizațiile de microfinanţare ar putea ajunge până la 7,6 miliarde de lei. Cel puțin așa prognozează autoritățile. Guvernul urmează să eximeneze, astăzi, Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru anii 2018-2022 și Planul de acțiuni aferent implementării acesteia. Documentul de politici a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și este axat pe următoarele direcții:
  • elaborarea și punerea în aplicare a cadrului de reglementare comprehensiv cu transpunerea prevederilor legislației comunitare, ceea ce va permite participanților pieței și investitorilor să profite de avantajele pieței unice europene;
  • creșterea eficacității supravegherii prin trecerea la supravegherea activității entităților în baza prevenirii și gestiunii riscurilor;
  • sporirea nivelului culturii financiare a populației privind serviciile și instrumentele pieţei financiare nebancare și creșterea încrederii consumatorului, asigurând protecția acestuia;
  • dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale CNPF pentru a asigura o guvernare bazată pe performanță.
Totodată, printre acțiunile ce urmează a fi realizate sunt consolidarea stabilităţii financiare şi asigurarea solidităţii financiare prin implementarea supravegherii prudenţiale pe piaţa financiară nebancară, îmbunătăţirea conduitei de piaţă şi creşterea încrederii consumatorului, consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale CNPF, dezvoltarea sistemului informaţional automatizat de gestionare şi monitorizare a pieţei financiare nebancare.