Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a dat în judecată un fost student, care și-a făcut studiile cu finanțare bugetară, dar care nu a revenit la studii din concediul academic. Instituția de învățământ a cerut încasarea cheltuielilor suportate pentru instruirea persoanei. În motivarea acțiunii, reclamantul a indicat că pârâtul a fost înmatriculat la studii, catedra "Dirijat”, specialitatea "Dirijare corală”, cu frecvență de zi, cu durată studiilor de patru ani, cu finanțare din bugetul de stat. Persoana a beneficiat, inclusiv, de bursă de studii. De asemenea, Academia a specificat că în contractul semnat este prevăzut că studentul trebuie să frecventeze regulat orele de curs și să nu admită absențe nemotivate. Totodată, persoana trebuie să lucreze, nu mai puțin de trei ani după absolvirea instituției, la întreprinderea, instituția sau organizația la care a fost repartizat. În cazul exmatriculării sau neprezentării la locul de muncă conform repartizării și al încălcării termenului indicat în contract, persoana admisă la studii se obligă să restituie la bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în volum calculat de instituția de învățământ. După doi ani de la semnarea contractului, persoana a fost exmatriculată pentru că nu și-a onorat obligațiunile contractuale, și anume nu a revenit la studii din concediul academic. Prin urmare, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a făcut calculele necesare și a constatat că a suportat cheltuieli pentru instruirea pârâtului în volum de 27.993,2 lei. Somația de achitare benevolă a sumei nu s-a soldat cu succes, astfel instituția de învățământ s-a adresat în judecată. Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă a admis acțiunea și a dispus încasarea din contul fostului student a sumei cerute plus cheltuielile de judecată. Decizia a fost menținută, ulterior, și de către Curtea de Apel Chișinău. Persoana a declarat recurs la această decizie, menționând că nu au fost prezentate probe ce ar confirma suportarea pretinselor cheltuieli pentru instruirea sa, precum și din ce se compun acestea. Curtea Supremă de Justiție a admis recursul pârâtului și a remis cauza spre rejudecată la Curtea de Apel, într-un alt complet de judecători. Instanța a concluzionat că suma nu este este suficient de clară, fiind bazată pe un calcul care conține, de fapt, date generale despre cheltuielile pe care le suportă instituția dată de învățământ. De asemenea, nu este indicat pentru ce perioadă sunt calculele și care anume au fost suportate pentru instruirea pârâtului. Magistrații au mai remarcat că nu au fost prezentate acte care să confirme data exactă când persoana a ieșit în concediul academic și când trebuia să revină la studii.