Autoritățile vor să creeze un Sistem informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, Sistemul va funcționa în baza următoarelor principii:
  • evidenţa unică şi înregistrarea centralizată a contravenţiilor, cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit;
  • înregistrarea informaţiei în ordine cronologică;
  • atribuirea fiecărei înregistrări a unui număr unic, generat de Sistem;
  • utilizarea actelor de evidenţă primară;
  • temeinicia, plenitudinea, veridicitatea şi oportunitatea prezentării informaţiei;
  • accesul sancţionat şi limitat la informaţie;
  • protecţia şi securitatea informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal;
  • controlul asupra utilizării informaţiei;
  • regimul protecției și securității informației se stabilește prin lege.
Astfel, procesele-verbale cu privire la contravenţie, întocmite de agenţii constatatori ai participanţilor la Sistem, până a fi introduse în Sistem, vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă a contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvârşit şi a rezultatelor examinării cauzelor contravenţionale, care este considerat drept act de evidenţă primară. Toate procese-verbale cu privire la contravenţie vor fi introduse de către persoana responsabilă de evidenţă a contravenţiilor în Sistem în termen de 24 de ore de la momentul încheierii. Procesul-verbal cu privire la contravenţie se va considera înregistrat, doar după ce va fi inclus în Registrul de evidenţă a contravenţiilor, a persoanelor care le-au săvârşit şi a rezultatelor examinării cauzelor contravenţionale şi introdus în Sistem, care îi va atribui acestuia un număr unic de înregistrare. Autorii inițiativei susțin că aprobarea legii va permite asigurarea funcţionării eficiente a tuturor organelor şi instituţiilor de stat, investite cu atribuţii de constatare şi/sau soluţionare a cauzelor contravenţionale, ameliorarea considerabilă a interacţiunii lor, utilizarea mai amplă a informaţiei colectate în scopul prevenirii şi contracarării fenomenului contravenţional. Totodată, instituirea unui Sistem unic de evidenţă a contravenţiilor va garanta posibilitatea furnizării către conducerea ţării, ministerelor şi departamentelor interesate, precum şi organelor de urmărire penală, a informaţiei operative şi statistice exacte privind contravenţiile comise pe teritoriul Republicii Moldova. Posesorul Sistemului va fi Guvernul, iar deţinător Ministerul Afacerilor Interne. Registratorii Sistemului vor fi agenţii constatatori, procurorul, comisia administrativă, organe de executare a sancţiunii contravenţionale, precum şi instanţele de judecată.