Consiliul Concurenței analizează concentrarea economică notificată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (”BERD”), Invalda INVL AB (”Invalda") și Dealbeta Investments Limited (”Dealbeta”) ce se referă la intenția de a achiziționa indirect, printr-o entitate cu destinație specială organizată și înregistrată în conformitate cu legile Angliei și Țării Galilor - HEIM Partners Limited (”HEIM Partners”), o cotă de 41,09% din capitalul social al BC ”Moldova-Agroindbank” SA (”MAIB"). Totodată, HEIM Partners intenționează să achiziționeze drepturile de uzufruct asupra 75.541 de acțiuni ale MAIB cu drept de vot, care constituie 7,28% din capitalul social al MAIB, deținute de anumiți acționari. HEIM Partners intenționează să achiziționeze acțiunile de la Guvernul Republicii Moldova în licitația publică desfășurată la Bursa de Valori a Moldovei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 274 din 15.12.2017 pentru completarea unor acte legislative. Domeniile de activitate ale părților la tranzacție se referă la diferite piețe. În special:
  • MAIB este cea mai mare bancă comercială din Republica Moldova;
  • BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și a inițiativei antreprenoriale în 38 de economii din trei continente;
  • Invalda este un grup de administrare a activelor din Țările Baltice;
  • Dealbeta desfășoară activitatea unei societăți de deținere a cotelor și de investiții cu fonduri proprii.
Pentru a stabili compatibilitatea concentrării economice cu un mediu concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice. Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.