Comisia de licențiere a profesiei de avocat a anunțat rezultatele examenului de admitere la stagiul profesional în avocatură, care a avut loc ieri, 26 aprilie. Astfel, din cei 125 de candidați înscriși au susținut testul doar 88. Potrivit unei hotărâri a Comisiei de licențiere, nu au fost admise la stagiul profesional în avocatură 35 de persoane. Alți doi candidați nu s-au prezentat la examen. Conform informațiilor publicate de Comisiei, au fost candidați care au răspuns greșit și la aproape două treimi din întrebări. Astfel, trei persoane au comis peste 200 de greșeli, într-un caz fiind vorba chiar de 270 de răspunsuri greșite din cele 400 de întrebări la care trebuiau să răspundă. Au fost, însă, și din cei care au picat examenul la limită, greșind câte 53 sau 55 de subiecte. Conform Statutului profesiei de avocat, pentru a promova examenul, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 350 de întrebări. Potrivit legislației, avocat stagiar poate fi cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, care are capacitate deplină de exerciţiu, a susţinut examenul de admitere la stagiu şi care a încheiat cu unul dintre avocaţi, sub supravegherea căruia activează, un contract de efectuare a stagiului profesional. Avocatul stagiar poate acorda, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice, cu excepţia asistenţei pe cauzele penale şi contravenţionale. Activitatea avocatului stagiar se remunerează sub formă de onorariu în conformitate cu regulile stabilite pentru avocaţi numai după primirea legitimaţiei de avocat stagiar. Avocatul stagiar se bazează pe aceleaşi principii de care se călăuzeşte avocatul. Avocatul stagiar este obligat:
  • să achite taxa pentru efectuarea stagiului profesional;
  • să urmeze cursuri de formare iniţială. Durata cursurilor de formare iniţială nu poate fi mai mică de 80 de ore în decursul stagiului profesional;
  • să acorde asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în modul stabilit şi validat de avocatul îndrumător;
  • să păstreze secretul profesional.
Avocatul stagiar ţine evidenţa planului individual de stagiu profesional, cu anexarea proiectelor, copiilor documentelor, dosarelor ş.a., şi execută indicaţiile avocatului îndrumător. De asemenea, acesta ţine evidenţa dosarelor de asistenţă juridică în cauzele la care a participat. La fel, el poartă răspundere disciplinară pentru acţiunile prin care a încalcat prevederile Legii, normele Codului deontologic al avocatului, normele Statutului şi prevederile altor acte normative ce reglementează activitatea avocaturii. Totodată, poartă răspundere personală pentru calitatea asistenţei juridice acordate.