La concursul repetat pentru suplinirea funcției vacante de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile s-a înscris un singur candidat.

Potrivit agendei ședinței de marți, 16 aprilie, a Consiliului Superior al Magistraturii, în concurs s-a înscris Elena Demian, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității Libere Internaționale din Moldova. Anul trecut, Elena Demian a încercat să devină reprezentantul societății civile în Colegiul disciplinar al magistraților, însă nu a trecut concursul organizat de Ministerul Justiției.

Potrivit normelor legale, Colegiul realizează evaluarea ordinară și extraordinară a magistraților. Acesta are în total șapte membri: cinci judecători de la instanţele de toate nivelurile (doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, doi judecători de la curţile de apel şi un judecător de la judecătoriile de fond) și doi reprezentanţi ai societăţii civile.

Mandatul unui membru al Colegiului de evaluare este de patru ani, iar un membru nu poate fi ales sau numit pentru două mandate consecutive. Membrii Colegiului de evaluare din rândul reprezentanților societății civile sunt numiți de Consiliul Superior al Magistraturii, fiind selectați prin concurs public.

În prezent, membri ai Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor sunt:

  • Oleg Sternioală, judecător la Curtea Supremă de Justiție;    
  • Iurie Diaconu, judecător la Curtea Supremă de Justiție;
  • Nelea Budăi, vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău;
  • Ion Talpă, judecător la Curtea de Apel Bălţi;    
  • Dumitru Gherasim, judecător la Judecătoria Bălţi;
  • Rotari Oxana, conferențiar universitar, ULIM.