Un executor judecătoresc trebuie să plătească o amendă în valoare de 6.000 de lei pentru că a ignorat solicitările Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. Potrivit unei decizii a Colegiului, executorul a fost sancționat după ce o persoană s-a plâns că acesta a încălcat legislația în procedura de executare silită a unui document executoriu cu privire la încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) susține că i-a expediat acestuia trei email-uri și i-a cerut să își expună opinia, doar că acesta a ignorat mesajele. De asemenea, acesta nu s-a prezentat nici la ședința în cadrul căreia a fost examinată sesizarea. Colegiul disciplinar a considerat că executorul judecătoresc trebuie să fie sancționat deoarece ”prin atitudine neglijentă” nu a prezentat informaţia solicitată de organul profesional, în termeni relevanţi. Colegiul a precizat că prezentarea informaţiei de către executorii judecătoreşti la solicitările Consiliului UNEJ, Ministerului Justiţiei şi altor organe de control, urmează a fi realizată în termenii indicaţi de aceştia. Ori, în caz contrar, entităţile abilitate vor fi în imposibilitate de a-şi exercita mandatul legal, iar consecinţele şi omisiunile rezultate urmând a fi suportate de executorii judecătoreşti care se fac vinovaţi conform legislaţiei în vigoare. Drept rezultat, membrii Colegiului au decis să îi aplice executorului judecătoresc sancțiunea cu amendă, în mărime 300 unităţi convenţionale. Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanţa de judecată, în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.