Un bărbat a solicitat prejudiciul moral de la operatorului aerian Air Moldova de 10 mii de lei, dar și compensații de 250 de euro, după ce zborul său a avut întârziere. Acesta s-a adresat în instanță, motivând că a cumpărat un bilet pentru cursa Antalya-Chișinău, însă zborul a întârziat cu aproape trei ore, timp în care nu i s-au comunicat motivele întârzierii.  Reclamantul a precizat ca a înaintat pârâtului o scrisoare prin care a solicitat acordarea unei compensații, deoarece i-au fost încălcate drepturile sale de consumator al serviciilor de transport. Datorită faptului că distanța aeriană parcursă constituie între cele două orașe 1.137 Km, reclamantul a indicat că are dreptul la compensație, pretinzând achitarea sumei de 250 euro în decursul a 7 zile de la recepționarea scrisorii. Operatorul aerian a recunoscut faptul că zborul a avut întârziere, însă nu a fost de acord cu achitarea compensațiilor. Reclamantul susține că Air Moldoval i-a cauzat un prejudiciu moral prin faptul că din banii proprii și-a procurat produse alimentare, nu a fost informat despre cauza întârzierii. De asemenea, reclamantl a fixat o întâlnire cu parteneri de afaceri care urma să aibă loc la Chișinău, însă din cauza că zborul a întârziat, a trecut să amâne ședința. Acțiunea înainată în instanță a fost întemeiată în baza prevederilor art.85, 166-167 din Codul de procedură civilă, art. 11, 986 din Codul civil, art. 6 lit. a), b), c), d) din Legea privind protecția consumatorilor și dispozițiile Regulamentului privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr 836 din 08.11.2012. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău cererea a fost admisă parțial și s-a încasat din contul operatorului aerian compensația pentru întârzierea zborului în mărime de 250 euro. În rest acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Air Moldova a depus apel și a cerut emiterea unei noi acțiunii de respingere a cererii. La fel, și bărbatul a depus apel și a solicitat admiterea integrală a acțiunii sale. Curtea de Apel Chișinău a respins apelurile depuse și a invocat că potrivit prevederilor art.19 din Convenţia de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 254 din 05.12.2008, transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri, bagaje sau mărfuri. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el, prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. Decizia este cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiție.