Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Noi prevederi privind calitatea hotărârilor judecătorești. Ce modificări propune Ministerul Justiției

 

Hotărârea judecătorească trebuie să fie motivată suficient pentru a permite participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil.

Totodată, acesta se va redacta într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor. Modificarea articolului 239 din Codul de procedură civilă, care reglementează calitatea hotărârilor emise de magistrați, se conține într-un proiect propus pentru consultări publice.

În prezent, norma legală stabilește doar că hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată, iar instanţa îşi întemeiază decizia numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. Ministerul Justiției propune menținerea acestei prevederi și după modificarea legii, însă pledează pentru ca hotărârea emisă de către judecători să fie și motivată.

Autorii spun că protrivit jurispudenței CtEDO, o hotărâre judecătorească poate fi considerată motivată suficient dacă părțile pot înțelege motivele pe care se întemeiază actul de justiție, astfel încât să fie în măsură să prezinte contraargumente în instanțele superioare.

Proiectul mai prevede excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a adopta hotărâri explicative în chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară ar putea fi exclusă. În schimb, unificarea practicii judiciare se va realiza pe cale jurisprudențială, prin deciziile pronunțate pe cauze individuale.

Share on Social Media

23 October, 2018
Instanțele de judecată au avut păreri diferite referitoare la propunerea Ministerului Justiției de modificare a momentului din care să se calculează termenul de exercitare a apelului în procedura civilă. Și anume, autorii propuneau, în luna iunie, ca acest termen să fie calculat din ”data comuncării” deciziei și nu din momentul ”pronunţării dispozitivului hotărârii”, cum este acum. Totuși, această modificare a fost ulterior exclusă de autor din proiectul aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului pentru examinare. Cu toate acestea, în avizele date la proiect, unele instanțe de judecată se...
24 July, 2018
Curtea Constituțională a pronunțat o decizie de inadmisibilitate privind controlul constituționalității articolelor 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit cărora recursul este judecat în ședință publică numai atunci când colegiul care examinează admisibilitatea recursului constată interesul deosebit al cauzei pentru jurisprudență. Sesizarea care a stat la baza acestei cauze a fost depusă de către deputatul Ștefan Creangă. Autorul sesizării a susținut că prin excluderea caracterului public al ședințelor de judecată la examinarea cauzelor în recurs împotriva hotăr...

Parteneri

25 June, 2018
Hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate va putea fi atacată cu recurs atât de către debitor, cât și de către creditorii care s-au opus intentării procesului de insolvabilitate. În prezent, acest drept îl are doar debitorul. Proiectul de modificare a Legii insolvabilității a fost propus pentru consultări publice. O altă modificare propusă vine să concretizeze procedurile de publicare a hotărârilor instanțelor de judecată. Astfel, dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate va trebui să conțină următoarele date: denumirea/numele şi prenumele, sediul/adr...
12 June, 2018
Cererile de recurs nu vor mai putea fi declarate inadmisibile pe motiv că sunt vădit neîntemeiat. Acest temei se propune a fi abrogat din prevederile Codului de procedură penală. Modificările legislative au fost propuse, recent, pentru consultări publice. Autoritățile susțin că procedura admisibilităţii recursului prevede cercetarea unor aspecte strict formale, care nu pun în discuție chestiuni ce țin de soluţionarea fondului recursului. Astfel, la etapa admisibilităţii se verifică cererea de recurs doar sub aspectul regularităţii sale, respectiv al îndeplinirii condiţiilor în care poate fi ex...