Noiile reguli privind achizițiile publice vor intra în vigoare de la începutul lunii octombrie. Modificările operate în Legea privind achiziţiile publice au fost publicate, astăzi, în Monitorul Oficial. Noiile norme reglementează achizițiile mixte. Astfel, contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de bunuri, lucrări sau servicii) se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză. În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice, cât și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective. În cazul contractelor care au ca obiect atât achiziții reglementate de lege, cât și achiziții reglementate de alte acte normative, autoritatea contractantă are dreptul să aleagă între a atribui contracte distincte pentru părți separabile sau a atribui un singur contract. În cazul în care autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte distincte se ia în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere. În cazul în care autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, legea se aplică contractului mixt aferent, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ. În cazul contractelor mixte care conțin atât elemente de contracte de bunuri, lucrări și servicii, cât și de concesiuni, contractul mixt se atribuie în conformitate cu noile prevederi ale legii, cu condiția ca valoarea estimată a părții din contract care reprezintă achiziție publică să fie cel puțin egală cu pragul prevăzut de lege.