Agenții economici nu mai pot utiliza Facturile de expediție. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că începând cu 15 septembrie 2018, în urma abrogării pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr.294 nu se admite utilizarea de către entități a stocurilor de formulare a ”Facturii de expediție” și a anexei la acestea neutilizate. Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, documentul primar cu regim special ”Factura” a fost substituit cu documentul primar cu regim special ”Factura fiscală”. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ”Factura”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat. Prin urmare, nu va fi posibilă utilizarea documentului primar cu regim special ”Factura de expediție”. În același timp, utilizarea stocurilor documentului primar cu regim special ”Factura” se permite până la epuizarea acestora, conform actelor normative sus menționate.