Lista activităților care vor putea fi desfășurate în cadrul parcului pentru tehnologia informației ar putea fi extinsă. Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, activitatea parcului TI va fi extinsă și spre activitatea didactică TI, calificare/recalificare a personalului TI, programe de mentorat, crearea de parteneriate dintre companiile rezidente ale parcului și mediul academic. Mai exact, vor putea fi desfășurate următoarele activități:
  • instruirea în domeniul calculatoarelor;
  • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică;
  • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice;
  • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică;
  • servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie;
  • alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei;
  • servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei;
  • cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;
  • cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.
De asemenea, se propune ca în cadrul parcului să poată fi desfășurate activități care vizează fabricarea componentelor electronice exclusiv fabricarea de microprocesoare și fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride). Totodată, vor putea fi prestate servicii de obținere de filme de animație (în format digital) și servicii de design specializat (în format digital). Autorii inițiativei susțin că astfel parcul din industria tehnologiei informației va oferi un mediu propice pentru cercetarea/dezvoltarea businessului în domeniul TI, crearea produselor inovative în domeniu biotehnologiei, inginerie electronice, precum şi atragerea specialiștilor calificați în scopul elaborării şi implementării produselor/serviciilor TI competitive atât pentru piața locală, dar în special pentru cea externă.