Direcția politici, reforme și protecția intereselor societății din cadrul Procuraturii Generale va avea o nouă secție. Potrvit unui ordin al Procurorului General, care a intrat în vigoare la începutul acestei luni, Direcția va fi completată cu Secția avizare și propuneri de legiferare. Procurorii din cadrul subdiviziunii vor fi responsabili de promovarea intereselor instituţionale ale Procuraturii în procesul legislativ cu antrenarea şi participarea nemijlocită la toate etapele aferente acestui proces (elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, precum şi a notelor de fundamentare, avizarea, definitivarea, promovarea şi prezentarea lor autorităţilor legislative şi executive pentru adoptare în condiţiile legii etc.). De asemenea, angajații acestei secții vor trebui să informeze conducerea Procuraturii despre neconcordanţele în legislaţie, identificate în activitatea de procuror, în vederea eliminării lor. Totodată, procurorii din cadrul subdiviziunii au următoarele atribuţii:
 • avizează proiectele de acte legislative şi normative, formulează propuneri şi obiecţii pe marginea lor;
 • solicită avizele de la subdiviziunile Procuraturii Generale sau, după caz, a procuraturilor teritoriale şi specializate la proiectele actelor normative elaborate de Procuratura Generală, precum şi alte autorităţi publice;
 • reprezintă Procuratura în diverse grupuri de lucru, la conferinţe, mese rotunde, discuţii publice, ateliere de lucru şi alte activități, unde sunt abordate proiecte de legi care vizează interesele și competențele instituţiei;
 • cooperează şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă cu subdiviziunile similare ale altor organe de drept din ţară şi străinătate;
 • ţin evidenţa proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de Procuratura Generală;
 • monitorizează amendamentele la legislaţie ce ţin de activitatea Procuraturii şi raportează conducerii Procuraturii Generale şi, după caz, în comun cu subdiviziunile de specialitate din cadrul Procuraturii Generale informează procurorii despre acestea;
 • elaborează lucrări cu caracter teoretic şi practic, acordă asistenţă ştiinţifică necesară subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate;
 • editează publicații periodice, asigură publicarea pe pagina web a Procuraturii a materialelor cu caracter ştiinţific de interes pentru activitatea procurorilor;
 • participă la procesul de formare iniţială şi continuă a procurorilor şi altor angajaţi ai Procuraturii;
 • colaborează cu reprezentanţii altor profesii din domeniul justiţiei şi ai mediului academic întru abordarea aspectelor ştiinţifice în domeniul dreptului;
 • participă la întrunirile de nivel naţional şi internaţional, alte evenimente cu caracter ştiinţific şi profesional, din domeniul de activitate a Procuraturii.