În urma reorganizării hărții instanțelor de judecată, în curs de desfășurare, este prevăzut că judecătorii din Republica Moldova nu mai examinează toate tipurile de dosare – civil, penal, insolvabilitate etc., ci se specializează într-un anumit domeniu. Acest fapt sporește, gradul de profesionalism din partea judecătorilor, și în consecință, gradul de încredere din partea cetățenilor în justiție. Astfel, specializarea judecătorilor a fost introdusă în reforma instanțelor de judecată pentru a reduce durata proceselor și riscul de erori, scrie justitietransparenta.md.

Ce beneficii aduce specializare judecătorilor?

Odată cu specializarea tuturor judecătorilor, calitatea justiției va crește. La fel, și eficiența instanțelor de judecată. Specializarea judecătorilor, care este în creștere în Europa, este necesară din cauza legislației tot mai complexe și a volumului mare de muncă a judecătoriilor. Asta înseamnă că din moment ce un judecător examinează doar un singur tip de dosare, de exemplu penale, atunci hotărârile emise de el vor fi mai calitative. Și asta pentru că magistratul activează doar în domeniul penal.

Ce avem în prezent?

Judecătoria Chișinău și Bălți au devenit  specializate în ianuarie 2017. Adică, în aceste instanțe, judecătorii sunt specializați pe dosare penale, civile sau în care sunt vizați minorii. Aici specializarea a fost posibilă deoarece atât în instanța din Chișinău, cât și cea din Bălți activează un număr relativ mare de judecători.

Restul judecătoriilor sunt specializate doar dacă au 10 sau mai mulți judecători, precum e dictat de Legea cu privire la reorganizarea instanțelor. Însă, odată cu trecerea tuturor judecătoriilor în sediul unic, care se preconizează pentru cel târziu anul 2027, numărul judecătorilor se va mări, ceea ce înseamnă că judecătoriile vor putea activa pe domenii specifice.

Astfel, după Chișinău și Bălți, următoarea instanța care activează în baza specializărilor este cea din Strășeni. La sfârșitul anului 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat demersul președintelui instanței din Strășeni în acest sens. O altă instanță care a solicitat specializarea judecătorilor a fost cea din Orhei. La începutul anului, Consiliul Superior al Magistraturii a examinat un demersul președintelui instanței din Orhei. Solicitarea de specializare a fost făcută doar pentru sediul central al judecătoriei.

În același timp, la începutul anului 2018 s-a produs specializarea judecătorilor pe dosare de insolvabilitate. În urma unor modificări efectuate la Codul de procedură civilă, competențele de examinare a dosarelor de insolvabilitate au fost transferate de la curțile de apel în judecătoriile de fond.

Citiți mai mult pe justitietransparenta.md.