Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, care prevede veniturile și cheltuielile țării pentru anul viitor. Documentul spune că veniturile vor constitui 63,4 miliarde de lei, iar cheltuielile 69,1 miliarde, cu un deficit bugetar de 5,7 miliarde de lei.

Proiectul prevede și salariul mediu lunar care va fi ridicat de cetățeni în 2019. Acesta va constitui 6975 de lei, cu 825 de lei mai mare decât în 2019. În total, fondul de remunerarea a muncii pentru anul viitor este prevăzut în volum de 49,4 miliarde de lei.

Produsul intern brut în 2019 va constitui 209,3 miliarde de lei, cu o creștere reală de 4% comparativ cu anul precedent.

Proiectul Legiii bugetului pentru anul viitor mai prevede creșterea exporturilor cu 13,1%, iar a importurilor cu 9,4%. Anul viitor, autoritățile preconizează să acumuleze din amenzi și sancțiuni, venituri de 463764,3 mii lei.

Ieri, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a examinat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 în cadrul unei ședințe. Membrii Comisiei au declarat că susțin proiectul dat.

Documentul urmează a fi înaintat spre aprobare Guvernului. BizLaw va analiza și va publica articole detaliate despre prevederile din proiectul legii bugetului de stat.