Biroul Național de Statistică a anunțatcă va acorda accesul la date individuale (microdate) anonimizate, pentru proiecte de cercetări științifice. Instituția a inițiat consultări publice a proiectului Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice.

Documentul stabilește condițiile în care Biroul Național de Statistică (BNS) poate acorda accesul la date individuale (microdate) anonimizate, cu respectarea regulilor de confidențialitate a datelor, pentru proiecte de cercetări științifice.

În linii generale, regulamentul descrie modul de solicitare a accesului, cine îl poate solicita, documentele necesare, conținutul propunerii de cercetare, termenii de utilizare și asigurarea confidențialității datelor, responsabilitățile entității de cercetare și a cercetătorilor, formele de acordare a accesului la datele individuale ș.a.

Accesul la date îl vor avea entitățile de cercetare care vor întruni anumite condiții stabilite de Regulament și se va realiza în baza unui contract (încheiat pe n termen de până la 3 ani) care prevede expres scopul utilizării datelor, condițiile de utilizare și alte obligațiuni pe care trebuie să le respecte entitatea de cercetare științifică și nemijlocit cercetătorii(ul). Cercetătorilor individuali nu li se va acorda acces direct la date individuale.

Propunerile și recomandările cu privire la conținutului proiectului regulamentului și anexele sale pot fi expediate în format electronic, la adresa de e-mail moldstat@statistica.gov.md, până în 26 noiembrie.