Contribuțiile individuale ale unor categorii de plătitori la bugetul asigurărilor sociale vor fi mai mari anul viitor, comparativ cu cele achitate în 2018.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie, fondatorii întreprinderilor individuale, notarii, executorii judecătorești, avocații, administratorii autorizați și persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul vor achita o contribuţie individuală de asigurări sociale (taxa fixă anuală) de 9.456 de lei. În 2018, această taxă a fost de 8.424 de lei pe an, cu peste 1000 de lei mai puțin.

Aceeași sumă va fi achitată și de alte persoane asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Mai mare va fi și contribuția achitată de proprietarii sau arendaşii de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual. Aceștia vor plăti în 2019 o taxă anuală de 2.412, față de 2.148 de lei în 2018, cu 264 de lei mai mult.

Legea publicată prevede deja și contribuția individuală, care va fi achitată de zilieri. În 2019, aceasta va constiui 2.412 lei.

În același timp, majorarea de întârziere pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii rămâne neschimbată și va constitui 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate.

A rămas neschimbat și  cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, care va constitui ca și în 2018 – 1.100 de lei.

Bugetul total al asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 prevede venituri de 21,4 milioane de lei şi cheltuieli de 21,4 milioane de lei de lei, față de venituri de 19,3 milioane de lei și cheltuieli de 19,3 milioane de lei în 2018.

Cea mai mare parte a cheltuielilor totale – peste 13,6 milioane de lei este destinată persoanelor în etate. În 2018, această sumă a fost de puțin peste 11 milioane de lei.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019.