Producătorii autohtoni se conformează greu noilor reguli de informare a consumatorului despre conținutul produsului, impuse de Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, care a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2019.

Astfel, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), mulți agenți economici nu respect noile reguli. Unii operatori în producere și în comerț admit încălcări ca lipsa marcajului produselor alimentare în limba de stat sau traducerea incorectă a acestuia. În limba de stat nu sunt indicate toate ingredientele utilizate la confecționarea produsului, deși în limbile de circulație internațională acest lucru este scris. De exemplu, în denumirea de pe ambalaj al produsului scrie ”suc”, dar conform certificatului de conformitate în ambalaj se conține ”nectar”. Totodată, în unele cazuri, se indică eronat componenții din rețetă, nu se trec în etichetă ingredientele ce ar putea provoca alergii. Se indică incorect masa netă a produsului sau utilizarea pe etichetă a unui semn standard ilegal.

Acestea sunt doar câteva nereguli depistate de inspectorii ANSA, prezentate în cadrul dezbaterilor, ce au avut loc în cadrul platformei Consiliului Economic, la care au participat cca 60 de reprezentanți ai comunității de afaceri, operatori în producere și în comerț, autohtoni și internaționali.

La rândul lor, reprezentanții producătorilor spun că, deși noua lege cere, unele informații despre produs nu pot fi prezentate consumatorului. De exemplu, producătorii de mezeluri au menționat că pentru a prezenta consumatorului declaraţia nutriţională a produsului, e nevoie de o metodologie, care la moment lipsește. Totodată, în Moldova nu este pus în funcțiune nici un laborator care să facă o analiză a conținutului în produse, de exemplu a acizilor grași și trans.

În replică, reprezentanții ANSA au menționat că, subiectul ține de competența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Producătorii susțin, la rândul lor, că Ministerul, mai exact Agenția pentru Sănătate Publică, i-a redirecționat în repetate rânduri la ANSA.

Directorul general ANSA Ion Sula a menționat că acest subiect urmează să fie abordat în cadrul unor discuții suplimentare a reprezentanților ANSA, Ministerului de resort și agenților economici.

În același timp, reprezentanții sectorului asociativ au subliniat că, statul trebuie să asigure infrastructura necesară care să permită agentului economic să se conformeze noilor prevederi legale.

Acștia au mai spus că  este nevoie de ”o perioadă de grație” pentru conformarea producătorilor la noile prevederi legale.

Directorul general ANSA a menționat că instituția vine în întâmpinarea producătorilor. Astfel, producătorii care au în stoc etichete vechi, le pot utiliza, adăugând pe ambalajul produsului un abțibild suplimentar cu informație despre conținutul produsului care se solicită conform noii legi.

Autoritățile urmează să colecteze sesizări de la comunitatea de afaceri pe acest subiect și să elaboreze ulterior un Plan de acțiuni de depășire a problemelor cu care se confruntă agenții economici în implementarea legii 279/2017.

Potrivit legii 279/2017, producătorii, importatorii, distribuitorii, operatorii din sistemul de retail și de alimentație publică, din 1 ianuarie 2019 trebuie să eticheteze produsele cu informaţii privind însuşirile legate de compoziţie care pot dăuna sănătăţii anumitor grupuri de consumatori, data durabilităţii minimale, condiţiile de păstrare şi de siguranţă a utilizării sau efectele asupra sănătăţii, inclusiv riscurile şi consecinţele legate de consumul dăunător şi periculos al unui produs alimentar.

Sursa: consecon.gov.md