Anuarul statistic privind dezvoltarea pieței de comunicații electronnice în anul 2020, publicat pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că piața respectivă a fost marcată de aceleași tendințe, care se conturează al cincilea an consecutiv: recesiunea piețelor de telefonie mobilă, telefonie fixă, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, pe fundalul creșterii rapide a piețelor de acces la Internet mobil și la Internet fix.

Vânzările pe piaţa de telefonie mobilă au scăzut cu 6,3% și au alcătuit 2,9 miliarde lei, cele de pe piaţa de telefonie fixă s-au micșorat cu 14,4% şi au constituit circa 380 milioane lei, iar veniturile din vânzarea serviciilor de transmisie şi retransmisie a programelor audiovizuale s-au redus cu 5,1% şi au însumat 283,3 milioane lei. Această evoluție a determinat diminuarea cu 3,8% a volumului total de vânzări în sectorul comunicațiilor electronice (telefonie mobilă și fixă, Internet mobil și fix, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, alte activități în domeniul comunicațiilor electronice), care a însumat peste 5,9 miliarde lei.

Veniturile obținute pe piața serviciilor de acces la Internet fix au sporit cu 1,6% și au alcătuit circa 1,4 miliarde lei, cele de pe piața de acces la Internet mobil (acces dedicat la Internet și acces la Internet prin intermediul telefonului mobil) au crescut cu 1,9% și au totalizat 1,2 miliarde lei, iar cele obținute din alte activități realizate în domeniul comunicațiilor electronice s-au majorat cu 4,1% și au constituit circa 715 milioane lei.

Potrivit estimărilor ANRCETI, tendințele pieței serviciilor de comunicații electronice se vor menține și în următorii ani. Piața serviciilor de acces la Internet mobil și la Internet fix rămân a fi cele mai dinamice piețe ale acestui sector, trendul ascendent al acestora fiind stimulat de sporirea gradului de influență asupra vieții cotidiene a cetățenilor, intensificarea concurenței pe aceste piețe, dar și de ofertele mai avantajoase pentru utilizatorii acestor servicii.

ANRCETI elaborează și publică anual, până în data de 30 aprilie, anuarul statistic privind evoluția pieței de comunicații electronice în anul precedent.