Dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă va putea fi solicitat în regim online. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege, care prevede această opțiune suplimentară de a solicita dreptul în regim online la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie.

Potrivit instituției, obiectivul proiectului constă în sporirea accesibilității la serviciile publice și asigurării respectării drepurilor persoanelor la protecția socială. 

Prin proiect, se propune acordarea dreptului persoanei de a depune cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă și în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pagina -web a CNAS (www.cnas.md).

Persoana, prin depunerea cererii online va completa datele personale din buletinul de identitate și va confirma consimțământul privind reexaminarea pensiei în baza datelor declarate de angajator în Registrul de stat al evidenței individuale, administrat de CNAS. Propunerea nu implică costuri pentru beneficiari la semnarea cererii.

Astfel, pe lângă modalitatea actuală de depunere a cererii de reexaminare a pensiei la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale, se reglementează o opțiune nouă în vederea facilitării acordării dreptului la reexaminare în baza datelor declarate, deține în Registrul de stat al evidenței individuale.

Conform cadrului normativ în vigoare, de la 1 ianuarie 2021 vor fi reexaminate pensiile pentru limită de vârstă pentru aproximativ 18.119 beneficiari, care și-au stabilit dreptul la pensie după 01.01.1999 și au realizat un stagiu după stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani.

Începând cu 1 ianuarie 2022, se vor reexamina pensiile pentru limită de vârstă pentru cca 19.314 beneficiari care și-au stabilit dreptul la pensie după 01.01.1999 și au realizat un stagiu după stabilirea acestui drept de la 5 la 7 ani.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2023, vor fi reexaminate pensiile pentru limită de vârstă pentru cca 42.597 beneficiari, care și-au stabilit dreptul la pensie după 01.01.1999 și au realizat un stagiu după stabilirea acestui drept de la 2 la 5 ani.

Persoanele interesate pot expedia ministerului propuneri și comentarii în privința inițiativei.