Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai mari viteze de soluționare a proceslor de judecată, fapt care, potrivit autorilor, afectează calitatea justiției. O astfel de concluzie se regăsește în raportul ”Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparative”, publicat de Centrul de Resurse Juridice. În cadrul studiului a fost comparată justiția din Republica Moldova cu justiția din 11 țări, precum și cu media și mediana țărilor membre ale Consiliului Europei (CoE).

Potrivit Raportului, deși judecătorii și procurorii invocă deseori faptul că examinarea cauzelor în instanțele judecătorești durează prea mult, cifrele oficiale combat această afirmație. Potrivit datelor din anul 2020, instanțele din Moldova soluționau toate categoriile de cauze, în prima instanță, apel și recurs în doar 324 de zile, ceea ce este cu 39% mai rapid decât mediana CoE (529). Doar judecătorii din Azerbaidjan și Estonia examinează cauzele mai rapid decât judecătorii din Republica Moldova (datele în privința Federației Ruse nu sunt reprezentative, deoarece nu sunt exhaustive, iar datele în privința Bulgariei sunt complete doar pentru două categorii de cauze – administrative și penale). Autorii Raportului susțin că, viteza examinării cauzelor are, de regulă, un preț – calitatea redusă a hotărârilor judecătorești.

În tabelul de mai sus este prezentată durata examinării cauzelor civile, administrative și penale în toate cele trei niveluri de instanțe. Datele din acest tabel confirmă faptul că în țările CoE, cauzele civile și administrative sunt examinate mult mai lent decât cauzele penale.

Din tabelul următor rezultă că, în 2018, doar în Azerbaidjan (166 de zile) cauzele civile și comerciale erau soluționate mai rapid decât în Republica Moldova (242 de zile) (datele în privința Bulgariei și Rusiei nu sunt complete). În schimb, cauzele penale și contravenționale erau examinate în Republica Moldova mai lent decât în majoritatea celor 11 țări. Oricum, viteza examinării în Republica Moldova a acestora era mai rapidă (299 de zile) decât mediana CoE (340 de zile). În ceea ce privește cauzele administrative, doar în România (265 de zile) și Azerbaidjan (232 de zile) acestea erau examinate mai rapid decât în Republica Moldova (300 de zile).

Cifrele pentru anul 2020 confirmă că durata examinării cauzelor în Republica Moldova a crescut cu 1-2 luni, cel mai probabil din cauza pandemiei. Totuși, chiar și cu această întârziere, în 2020 în Republica Moldova cauzele civile și administrate se examinau mult mai rapid decât mediana CoE, iar cauzele penale și contravenționale ceva mai repede decât mediana CoE.

Tendința constatată în cauzele civile și comerciale se păstrează și pentru cauzele administrative. Doar în România, Azerbaidjan și Federația Rusă cauzele administrative se examinează mai rapid decât în Republica Moldova (datele în privința României și Federației Ruse totuși nu sunt reprezentative, deoarece nu sunt exhaustive). De asemenea, nimic nu se compară cu CSJ din Republica Moldova în ceea ce privește viteza de examinare a recursurilor în cauzele civile sau administrative. În medie, CSJ le examinează în cel mult 60 de zile, de patru ori mai repede decât mediana CoE.

Tradițional, cauzele penale sunt examinate cu prioritate în toate țările. Această prioritate nu a fost observată în cazul Republicii Moldova, unde cauzele penale sunt examinate cu aceeași viteză ca și celelalte cauze. Chiar și așa, în 2020 cauzele penale în Republica Moldova au fost examinate cu o viteză puțin mai mare (325 de zile) decât mediana CoE (340 de zile).

Analiza „Justiția Republicii Moldova în cifre – o privire comparativă” a fost elaborată în baza Raportului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ) din anul 2020 și a datelor oficiale privind Republica Moldova din anul 2018 și 2020.