Centrul Național de Expertiză Juridiară (CNEJ) va efectua încă două tipuri de expertize. Este vorba de expertiza în domeniul dactiloscopiei (identificarea persoanelor în baza amprentelor digitale) și expertiza circumstanțelor accidentelor rutiere, care au fost acreditate. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Justiției. Rapoartele acestor tipuri de expertiză, de asemenea, vor fi recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene și rezultatele expertizelor vor fi valabile pentru cauzele înaintate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Laboratorul de expertize criminalistice din cadrul CNEJ a primit acreditarea un an în urmă și este primul laborator acreditat din țara noastră. Acest fapt atestă corespunderea activității laboratorului cu cerințele internaționale, conform mai multor criterii tehnice, de mediu, management și de personal. În prima jumătate a anului curent au fost efectuate 68 expertize în cazuri de accidente rutiere, dintre care 60 la solicitarea instanței de judecată sau a organelor de urmărire penală și 8 la solicitarea persoanelor fizice. Expertiza judiciară este o activitate ce implică cercetări minuțioase, cunoștințe speciale și procedee științifice efectuate de persoane competente. Aceasta se efectuează la solicitarea instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, persoanelor fizice și juridice interesate. Concluziile înscrise în raportul de expertiză servesc drept probe în procesul judiciar, dobândite prin metode științifice. Expertul judiciar este asemeni unui judecător științific. În majoritatea cazurilor, finalitatea actului de justiție și calitatea deciziei judiciare depind de concluziile acestuia.