Puțin mai mult de jumătate din persoanelor înscrise la examenul de atestare a mediatorilor - sesiunea toamnă 2018 au fost admise în profesie. Alte cinci persoane au fost însă respinse.

Hotărârea privind admiterea în profesia de mediator a fost aprobată de Consiliul de Mediere astăzi. Lista persoanelor admise și a celor respinse poate fi consultată aici.

Inițial, la examenul de atestare a mediatorilor au fost admiși 41 de candidați, care urmau să suțină proba scrisă și proba verbală.

După proba scrisă, în concurs au rămas 32 de persoane, dintre care 30 au fost admise la proba verbală și doar 26 au promovat-o.

Potrivit Regulamentului privind atestarea mediatorilor, Hotărârea Consiliului de mediere privind promovarea examenului de atestare este remisă Ministerului Justiției în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptare.

Ulterior, Ministerul Justiţiei eliberează atestatul de mediator, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii, dacă a fost efectuată plata stabilită de legislație.

Mediatorii sunt incluşi în Registrul de stat a mediatorilor, ținut de către Ministerul Justiției, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de mediator.

Examenul de atestare a mediatorilor se desfășoară de două ori pe an: în perioada aprilie-mai și în perioada septembrie-octombrie.