AmCham Moldova a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei prin care solicită aprobarea posibilității de prestare serviciilor financiare urmare a identificării de la distanță prin sistemul MPass la deschiderea conturilor prin intermediul Portalului Guvernamental al Cetățeanului.

În scrisoare se menționează că printre prioritățile intens discutate în cadrul Comitetului AmCham pe transformare digitală, se regăsește diminuarea circulației numerarului în economie, dar și implementarea cât mai urgentă a posibilității de identificare de la distanță a clienților, pentru a beneficia de o incluziune financiară mai accelerată a populației prin intermediul serviciilor financiare disponibile.

În prezenr, Portalul Guvernamental al cetățeanului, administrat de Agenția de Guvernare Electronică, oferă, printre alte multiple servicii, posibilitatea de vizualizare a indemnizațiilor sociale și a altor plăți sociale direcționate contribuabililor. Multe din acestea sunt primite prin intermediul oficiilor poștale.

În scopul asigurării unei incluziuni financiare a populației, mai ales din categoria vizată, s-a discutat preventiv cu Agenția de Guvernare Electronică posibilitatea de completare a Portalului cu serviciul de solicitare a conturilor administrate de bănci și alți prestatori de servicii de plată unde ar urma a fi transferate aceste plăți, ceea ce va duce, în mod direct, la diminuarea circulației numerarului în economie, sumele menționate urmând, ulterior, a fi transferate persoanelor fizice.

Practica internațională prezintă multe exemple de posibilități de identificare, una din cele utilizate fiind și semnătura electronică (avansată calificată, în cazul Republicii Moldova).

De fapt, la momentul emiterii semnăturii digitale, centrele de certificare autorizate asigură identificarea cetățeanului, astfel, asigurându-se procedura de identificare a clientului (KYC). Astfel, reprezentanții comunității de afaceri consideră că autentificarea autorizată pe Portal prin intermediul serviciului MPass este un exercițiu mai mult decât suficient pentru asigurarea identificării de la distanță a clientului – solicitant de cont, la moment nefiind identificate careva restricții legislative ce ar face acest lucru imposibil.

Respectiv, Amcham solicită ca autoritățile să confirme că băncile și alți prestatori de servicii de plată pot considera această procedură de KYC suficientă pentru a deservi clienții, în cazul când aceștia utilizează semnătura digitala emisă de un centru de certificare autorizat pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul deschiderii conturilor solicitate prin intermediul Portalului guvernamental al cetățeanului.

Merită a fi menționat că această procedură nu va înlocui complet procedura KYC pe partea băncii (screening cu liste embargo & sanctions, alte liste negre etc.), dar metoda de autentificare propusă este suficientă pentru a iniția cererea de solicitare a deschiderii unui cont la distanță.